Cenníky lyžiarskeho strediska

Cenník platný od 25.12.2021 do 09.01.2022

Lístok Dospelí Deti do 15 rokov
Seniori nad 65 rokov
1 deň 20,00 € 19,00 € 18,00 € 17,00 €
3 hodiny 17,00 € 16,00 € 15,00 € 14,00 €
4 hodiny 19,00 € 18,00 € 17,00 € 16,00 €
1 jazda 3,00 € 3,00 €
Bodový Lístok - 10 jázd 18,00 € 17,00 € 18,00 € 17,00 €
Večerné lyžovanie 17:30 - 20:30 15,00 € 14,00 € 14,00 € 13,00 €
Lístok Cena
Rodinný lístok 1 deň 2 dosp. + 1 dieťa 50,00 €
Rodinný lístok 1 deň 2 dosp. + 2 deti 65,00 €

Cenník platný od 10.01.2022 do konca lyžiarskej sezóny 2021/2022

Lístok Dospelí Deti do 15 rokov
Seniori nad 65 rokov
1 deň 19,00 € 17,00 € 17,00 € 15,00 €
3 hodiny 16,00 € 15,00 € 14,00 € 13,00 €
4 hodiny 18,00 € 16,00 € 16,00 € 14,00 €
1 jazda 3,00 € 3,00 €
Bodový Lístok - 10 jázd 18,00 € 16,50 € 18,00 € 16,50 €
Večerné lyžovanie 17:30 - 20:30 15,00 € 14,00 € 14,00 € 13,00 €
Lístok Cena
Rodinný lístok 1 deň 2 dosp. + 1 dieťa 47,00 € 43,00 €
Rodinný lístok 1 deň 2 dosp. + 2 deti 60,00 € 55,00 €

Podmienky používania skipassov (lyžiarskych lístkov)

Všetky ceny sú uvedené v Eurách vrátane DPH.

Deti do 100 cm lyžujú v doprovode dospelej osoby zadarmo. Detsky lístok je platný pre deti nad 100 cm do dovŕšenia 15 rokov (14,99r). Skipass Senior je platný pre seniorov nad 65 rokov a osoby s preukazom ZŤP.

Pri kúpe zľavnených lístkov v tarifách deti alebo senior je potrebné sa preukázať platným dokladom potvrdzujúcim nárok na zľavu (napr. kartou poistenca, občianským preukazom a pod.)

Časové lístky sú platné od momentu ich prvého použitia.

Rodinné lístky sú ponúkané v dvoch variantách v kombinácii 2 dospelé osoby a jedno alebo dve deti.

Všetky lístky sú vydávané na čipových kartách. K cene lístku sa pripočíta záloha vo výške 2,00 € za vydanie 1 ks čipovej karty. Čipové karty je následne možné vrátiť v pokladni strediska, požičovni lyží, v bufete pod svahom alebo v reštaurácii Hotela Lučivná. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za neporušené a funkčné čipové karty.

Skipass na večerné lyžovanie je platný v čase od 17:30 do 20:30 hod.

Deti do 15 rokov sú povinné chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

V čase od 16:00 hod do 17:30 je vstup na zjazdové trate zakázaný. Zjazdové trate sú uzatvorené aj po skončení večerného lyžovania v čase po 20:30 hod. V prípade, že daný deň nie je večerné lyžovanie, lyžiarske svahy sa uzatvárajú od 16:00 hod až do 9:00 hod. nasledujúceho dňa.

Skipass je NEPRENOSNÝ a platí len pre JEDNU OSOBU (neplatí pre bodové skipassy). Všetci držitelia skipassov sú monitorovaní.

Na prepravu používajte len skipassy zakúpené na oficiálnom predajnom mieste strediska. Lístky zakúpené od iných osôb (dvojité použitie) sú neplatné a budú ZABLOKOVANÉ bez možnosti vrátenia peňazí.

Každý návštevník je povinný pred zakúpením lístka oboznámiť sa s tarifnými podmienkami, zásadami správania sa na lyžiarskych vlekoch a tratiach, bielym kódexom, všeobecnými podmienkami lyžiarskeho strediska. Návštevníci sú povinný rešpektovať pokyny oprávnených osôb prevádzkovateľa. Informačné tabuľe sú umiestené pri pokladni a pri miestach nástupu na prepravné zariadenia.